Vores tjenester

Hvad kan vi tilbyde?


Konsulentydelser

Investeringsstrategi
Makro & multi-aktiv allokeringsstrategi med udgangspunkt i CAPs allokeringsværktøjer. Hvad siger vores modeller? Tematisk-strategisk overvågning og dialog. Investeringsklima og Scenarieanalyse. Baggrunden for både absolutte og relative investeringsbeslutninger. Tilgængelighed for løbende dialog og konsultation med professionelle kunder.

Fondsselektion
Fondsanalyse med udgangspunkt i CAPs selektionsværktøj. Hvilke fondsforvaltere er gode til hvad? Løbende rapportering omkring fondskvalitet i Europa og Danmark. Tilgængelighed for løbende dialog og konsultation med professionelle kunder.

Porteføljekonstruktion
Med udgangspunkt i egne porteføljer er CAP til rådighed for konsulent-ydelser ift. opstilling af investeringsproces, porteføljesammensætning i risiko- og aktivklasser samt enket-aktie- og fondsudvælgelse. Tilgængelighed for løbende dialog og konsultation med professionelle kunder.