Danske Fonde. Hvem dur til hvad? (Free Trial Version)

Danske Fonde. Hvem dur til hvad? (Free Trial Version)

Danske investorer har i dag over 600 DKK ucits fonde at vælge i mellem, når en portefølje skal sammensættes. Derfor får vi ofte stillet det simple spørgsmål: Hvem dur til Hvad?

Besvarelsen kræver efter vores opfattelse en fokuseret fondsanalyse ‘på dansk’. Copenhagen Allocation Partner kastede sig derfor i 2023 over emnet med bl.a. denne publikation som resultat.

Hvad vi her viser er vores bedste bud på en fondsanalyse på tværs af 18 aktiv/risikoklasser med udpegning af top-fonde i hver af disse 18 klasser fremlagt på siderne 6-10. Formålet med at liste top-fonde er enkelt. Hvorfor bruge tid på andet end kvalitets-fonde? For hver af de 18 fondsklasser, har CAP til og med et bud på om top-kvalitet faktisk eksisterer i Danmark (?), eller om investorer bør søge til udlandet. Top-fondene er fundet via en analyseproces, som i publikationen vises under behandlingen af de individuelle aktiv/risikoklasser fra side 12.